Programi poslovanja i odluke 2021

Druga izmena posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača u 2021. godini

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JP SPORTSKO KULTURNI CENTAR „OBRENOVAC“ za period od 01.01.-30.06.2021 sa finansijskim izveštajem

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja od 01.01.-30.06.2021. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja od 01.01.-31.12.2021. godine

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja od 01.01.-30.09.2021

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja od 01.01.-31.03.2021

Finansijski izveštaj JP SKC „OBRENOVAC“ i izveštaj revizora za 2020. godinu

Poseban program JP SKC „OBRENOVAC“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija u 2021. godini

Prva izmena posebnog programa JP SKC „OBRENOVAC“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača u 2021. godini

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period 2022-2027. godine

Treća izmena posebnog programa JP SKC „OBRENOVAC“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača u 2021. godini

Prva izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2021. godine

Druga izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2021. godine

Treća izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2021. godine

Četvrta izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2021. godine

Program poslovanja sa finansijskim planom JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2021. godineI