Programi poslovanja i odluke 2020

Druga izmena posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje delatnosti u 2020. godini

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.-31.12.2020. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.-30.09.2020. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.-31.03.2020. godine

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01 – 30.06.2020. godine

Finansijski izveštaj za 2020. godinu i Izvestaj nezavisnog revizora

Poseban program JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje delatnosti u 2020. godini

Prva izmena posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje delatnosti u 2020. godini

Druga izmena i dopuna programa poslovanja sa finansijskim planom JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2020. godine

Druga izmena i dopuna programa poslovanja sa finansijskim planom JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2020. godine

Izvestaj o stepenu realizacije programa poslovanja JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2020. godine sa finansijskim izveštajem

Izvestaj o stepenu realizacije programa poslovanja JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-30.06.2020. godine sa finansijskim izveštajem

Program poslovanja sa finansijskim planom JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2020. godine

Prva izmena i dopuna programa poslovanja sa finansijskim planom JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2020. godine