Programi poslovanja i odluke 2019

Druga izmena i dopuna posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje delatnosti u 2019. godini

Izveštaj o stepenu realizacije posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača u 2019. godini

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-30.06.2019. godine sa finansijskim izveštajem

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za period od 01.01.-31.12.2019. godine sa finansijskim izveštajem

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01. – 31.03.2019. godine

Izvestaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.-30.06.2019. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.-30.09.2019. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.-31.12.2019. godine

Finansijski izveštaji za 2019. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Poseban program JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje delatnosti u 2019. godini

Prva dopuna posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje delatnosti u 2019. godini

Treća izmena i dopuna posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje delatnosti u 2019. godini

Druga izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za 2019. godinu

Program poslovanja Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za 2019. godinu

Prva izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za 2019. godinu