Programi poslovanja i odluke 2017

Finansijski izveštaji za 2017. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Četvrta izmena i dopuna posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje ovih delatnosti u 2017 godini

Druga izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za 2017. godinu

Druga izmena i dopuna posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje ovih delatnosti u 2017. godini

Prva izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za 2017. godinu

Prva izmena posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje ovih delatnosti u 2017. godini

Treća izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ za 2017. godinu

Treća izmena posebnog programa JP SKC „Obrenovac“ o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija osnivača za kulturne i sportske manifestacije i kontinuirano obavljanje ovih delatnosti u 2017. godini

Program poslovanja preduzeća za 2017. godinu

1.izmena i dopuna programa posl.i finans.plana jpskc obr. za 2017

2.izmena i dopuna progr.posl.i fnans.plana jpskc obr za 2017

3.izmena i dopuna programa posl. i finans. plana jpskc obr za 2017

4.izmena i dopuna progr. posl. i finans. plana jpskc obr za 2017

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2016.

Izveštaj o stepenu realizacije programa jpskc obr. za 1.1.-30.6.2017.

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja jpskc obr za 1.1.-31.12.2016.

Izveštaj o stepenu usklađenosti za 1.1.-30.9.2017.

Izveštaj o stepenu usklađenosti za 1.1.-331.3.2017.

Izveštaj o stepenu usklađenosti za 1.1-30.6.2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na 2.izmenu i dopunu i odluke