2019

Javna nabavka br. 8/19
JN 08/2019-Usluge mobilne telefonije

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite obaveštenje o produženju roka

Preuzmite izmenu konkursne dokumntacije

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.

Javna nabavka br. 6/19
JN usluge – pregovarački postupak

Preuzmite Obaveštenje u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.

Javna nabavka br. 5/19
JN otvoreni postupak oblikovan po partijama – usluge – organizovanje edukativno-ekoloških programa za decu školskog uzrasta kroz ekološke škole i kampove za uskršnji raspust u 2019. godini

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.

OGLAS
za prodaju službenog putničkog vozila 

Preuzmite Oglas u PDF-u.

Javna nabavka br. 4/19
JN male vrednosti – PP zaštita elektroinstalacija 

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Javna nabavka br. 3/19
otvoreni postupak – nabavka električne energije

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.