2017

OBJEKAT DOM KULTURE 28.11.2017.

Preuzmite Odluku za izdavanje prostora u PDF-u.

Preuzmite Oglas za izdavanje prostora u PDF-u.

Preuzmite Odluku za izdavanje prostora u PDF-u.

Javna nabavka male vrednosti br. 11/17

Nabavka hlora i ostalih hemikalija za ispravnost vode na bazenima.

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.

Javna nabavka male vrednosti 
Javna nabavka br. 10/17

Prevoz učenika na bazene “Treći čas“.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Javna nabavka male vrednosti 
Javna nabavka br. 09/17

Pružanje zdravstvenih usluga na bazenima.

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.

Javna nabavka otvoreni postupak 
Javna nabavka br. 08/17

Usluge održavanja higijene objekata, obezbeđenja objekata, spasilačke usluge i usluge na toboganu.

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite Odgovor na pitanje u PDF-u.

Preuzmite Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite Odgovor na pitanje u PDF-u.

Preuzmite Odgovor na pitanje u PDF-u.

Preuzmite Odgovor na pitanje u PDF-u.

Preuzmite Odgovor na pitanje u PDF-u.

Preuzmite Odgovor na pitanje u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Preuzmite obaveštenje o zaključenim ugovorima u PDF-u.

Javna nabavka otvoreni postupak
Javna nabavka br. 07/17

Organizovanje edukativno-ekoloških programa za decu školskog uzrasta kroz ekološke škole i kampove

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.

Javna nabavka otvoreni postupak
Javna nabavka br. 06/17

Izgradnja dečjeg bazena sa atrakcijama

Preuzmite Poziv u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Izmena konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje o produženju roka u PDF-u.

Preuzmite Predmer i predračun u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.

Preuzmite Odluku o izmeni ugovora u PDF-u.

Preuzmite Odluku o izmeni ugovora u PDF-u.

Preuzmite Odluku o izmeni ugovora u PDF-u.

OBJEKAT DOM KULTURE 13.9.2017.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

Preuzmite Oglas u PDF-u.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

OBJEKAT PALEŽ 1.9.2017.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje u PDF-u.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

OBJEKAT BAZENI 1.9.2017.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

Preuzmite Oglas u PDF-u.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

ARHIVA – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

Javna nabavka br. 05/2017

Usluge mobilne telefonije

Preuzmite Poziv za podnošenje ponude u PDF-u.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite Dodatno pojašnjenje u PDF-u.

Preuzmite Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite Produženje roka u PDF-u.

Preuzmite Izmena i dopuna konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite Produženje roka u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.

ARHIVA – Oglas 15.5.2017.

Oglas davanja u zakup prizemlja objekta Bazeni

Preuzmite Oglas u PDF-u.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

Oglas davanja u zakup prostorije na spratu objekta Dom kulture.

Preuzmite Oglas u PDF-u.

Preuzmite odluku u PDF-u.

Oglas davanja u zakup bašte objekta Bazeni

Preuzmite Oglas u PDF-u.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

ARHIVA – Oglas za prodaju automobila 23.2.2017.

Preuzmite Odluku u PDF-u.

Preuzmite Oglas u PDF-u.