2014

ARHIVA – JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK – DOBRO

Javna nabavka br. 01/2014

Električna energija

Preuzmite poziv u PDF-u.


Preuzmite dokument u PDF-u.

Preuzmite izmenu konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite dokument produženje roka za dostavljanje ponuda u PDF-u.

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.ARHIVA – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE

Javna nabavka br. 02/2014

Osiguranje imovine i lica

Preuzmite poziv u PDF-u.


Preuzmite dokument u PDF-u.


Preuzmite odgovor na pitanje ponuđača u PDF-u.

Preuzmite OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u PDF-u.
ARHIVA – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE

Javna nabavka br. 03/2014

Prevoz učenika na bazene Treći čas i usluge ostalog prevoza

Preuzmite poziv u PDF-u.


Preuzmite dokument u PDF-u.


Preuzmite OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u PDF-u.ARHIVA – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DOBRA

Javna nabavka br. 04/2014

Potrošni materijal za održavanje higijene

Preuzmite poziv u PDF-u.


Preuzmite dokument u PDF-u.

Preuzmite odgovor na pitanje ponuđača u PDF-u.

Preuzmite OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u PDF-u.ARHIVA – OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

Javna nabavka br. 05/14


Bez objavljivanja poziva o podnošenju ponuda

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite obaveštenje u PDF-u.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku u PDF-u.

Preuzmite OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u PDF-u.

ARHIVA – JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK po partijama

Javna nabavka br. 06/14


Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja,održavanja higijene objekta, spasilačke usluge, ugostiteljske usluge i usluge na toboganu.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite poziv u PDF-u.

Preuzmite izmenu konkursne dokumentacije u PDF-u.

ARHIVA – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

Javna nabavka br. 07/14


Pružanje zdravstvenih usluga korisnicima plivališta bazeni.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite poziv u PDF-u.

ARHIVA – JAVNA NABAVKA USLUGE

Javna nabavka br. 08/14


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite obaveštenje u PDF-u.

Preuzmite odluku o dodeli ugovora u PDF-u.

ARHIVA – JAVNA NABAVKA USLUGE

Javna nabavka br. 09/14


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite obaveštenje u PDF-u.

ARHIVA – JAVNA NABAVKA USLUGE

Javna nabavka br. 10/14


Javna nabavka male vrednosti usluga mobilne telefonije.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite poziv u PDF-u.

Preuzmite dopunu konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite odgovor na pitanje u PDF-u.

Preuzmite odgovor na pitanje u PDF-u.

Preuzmite izmenu konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite produzenje roka za dostavljanje ponuda u PDF-u.

Preuzmite drugu izmenu konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite drugo produzenje roka za dostavljanje ponuda u PDF-u.

Preuzmite odgovor na drugo pitanje u PDF-u.

Preuzmite izmenu i dopunu konkursne dokumentacije u PDF-u.

Preuzmite obaveštenje o produženju roka u PDF-u.

Preuzmite odgovor na treće pitanje u PDF-u.

Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.

ARHIVA – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

Javna nabavka br. 11/14


Javna nabavka male vrednosti – radovi- zamena cevovoda i armature za punjenje otvorenog bazena.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite poziv u PDF-u.

Preuzmite obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u PDF-u.

Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru o cevovodu u PDF-u.

ARHIVA – OGLAS ZA PRODAJU

Prodaja čeličnih cevi i čelične konstrukcije sedišta

Preuzmite tekst oglasa u PDF-u.

ARHIVA – JAVNA NABAVKA RADOVI

Javna nabavka br. 12/14


Javna nabavka otvoreni postupak – radovi- rekonstrukcija bazena.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF-u.

Preuzmite poziv u PDF-u.ARHIVA – OBAVEŠTENJE:
JAVNA NABAVKA RADOVI

Javna nabavka br. 12/14


Javna nabavka otvoreni postupak – radovi- rekonstrukcija bazena.

Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru u PDF-u.